08:00 AM Mengikuti MajlisTaklimat Pre-Council bersama Perdana Menteri dan Seluruh Ahli Dewan Rakyat di Bangunan Taklimat Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur.


10:00 AM Menghadiri Sidang Dewan Rakyat di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.


08:30 PM Menghadiri Majlis Taklimat dan Dialog Berkenaan RUU Akta Perkhidmatan Kuarantin, Kementerian Pertanian Industri Asas Tani di Seri Pacific, Kuala Lumpur.