10:00 AM – Mesyuarat Kedua Sidang Parlimen Penggal Ke 14 Parlimen Malaysia,Kuala Lumpur

01:00 PM – Hadir Di Taklimat RUU Perlembagaan Di Dewan Banquet Parlimen Malaysia.

04:10 PM – Mengambil Kesempatan Dalam Perbahasan Rang Undang Undang Bagi Kementerian Sumber Manusia Di dewan Rakyat Parlimen Malaysia.