09:00 AM – Menghadiri Majlis Angkat Sumpah Pengakuan Menerima Jawatan Sebagai Ahli Majlis, Majlis Daerah Perak Tengah Tahun 2013 di Rumah Rehat Cempakasari. Parit.

10:30 AM – Menghadiri Majlis Kesyukuran Kelompok Padi Blok 6 di Pondok Ladang Blok 6, Titi Gantung, Bota.