10:00AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 3 Parlimen Ke 14 Parlimen Malaysia.

10:30 AM – Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kira Kira Wang Negara Di Bilik Jawatankuasa 1 Parlimen Malaysia.

02:30 PM – Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kira Kira Wang Negara Di Bilik Jawatankuasa 1 Parlimen Malaysia