10:00 AM – Menghadiri Sidang Dewan Rakyat di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

 

11:00 AM – Menanyakan Soalan Jawab Lisan kepada Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaann di Dalam Dewan Rakyat.