10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 Bagi Tahun 2020 di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

10:20 AM – Bertanyakan Soalan Lisan Minister Querlstion Time (MQT) Kepada Menteri Kewangan Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia

03:40 PM – Taklimat Dan Perbincangan Bersama Ketua Pengarah Dan Pegawai Pegawai LPPKN Di Bangunan Pejabat Parlimen Malaysia.