03:00 PM – Menghadiri Jamuan Minum Petang Bersama Rakyat 2013 Pengerusi dan Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Senin.


07:45 PM РMenghadiri Forum Perdana Ehwal Islam Yang Bertajuk Ibu Bapa Prihatin Anak-Anak Cemerlang  di Padang Bandaran Seri Iskandar.


There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).