8:30AM – Menghadiri Kongres Ekonomi Bumiputra (Sidang Pleno Sesi Libat Urus) Hari Ketiga Di Plenary Hall PICC Putrajaya.