Inisiatif Bantuan Khas Ibu Tunggal di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA)

Inisiatif Bantuan Khas Ibu Tunggal di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) telah mula dibuka untuk permohonan. Maklumat lanjut boleh dirujuk melalui pautan https://www.jpw.gov.my/ibu-tunggal-penjana/

atau hubungi:

Jabatan Pembangunan Wanita,
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
Aras 23-25, No. 55, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

No. Telefon : 03 – 8323 1000
No. Faks : 03 – 8323 2034
Email : infojpw@jpw.gov.my
Website : www.jpw.gov.my

GERAN KHAS PRIHATIN (GKP) PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT (PRIHATIN PKS)

Geran Khas Prihatin bagi PKS
Geran khas Prihatin adalah bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM 3000 kepada perusahaan kecil dan sederhana. Syarat utama ialah :
1) Jumlah jualan tahunan atau perolehan tidak melebihi RM 300,000
2) Jumlah pekerja kurang dari 5 orang
3) Berdaftar dengan Lembaga hasil dalam negeri Malaysia(LHDNM), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pihak Berkuasa Tempatan( Majlis daerah @ majlis perbandaran) pada 31 Disember 2019. atau berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Pihak berkuasa tempatan SAHAJA pada 31 Disember 2019.

Permohonan Geran Khas ini boleh dimohon mulai 1 Mei 2020 hingga 15 mei 2020 dengan melayari https://gkp.hasil.gov.my

Soalan Lazim GKP – Update 280420 (Terkini) (3)

BANTUAN PRIHATIN NASIONAL 2020

PINDAAN SOALAN LAZIM (FAQ) MENGENAI BANTUAN PRIHATIN NASIONAL 2020
BAGI GOLONGAN B40 & M40
PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT

1. Apakah Bantuan Prihatin Nasional?
Bantuan Prihatin Nasional adalah salah satu bantuan yang disediakan oleh Kerajaan dalam
Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat yang akan diberikan secara one-off kepada
golongan B40 dan M40.

Pemberian Bantuan Prihatin Nasional bagi golongan B40 adalah berdasarkan pangkalan data
Bantuan Sara Hidup.

Manakala Bantuan Prihatin Nasional bagi golongan M40 adalah berdasarkan data percukaian
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

2. Siapakah yang layak menerima Bantuan Prihatin Nasional B40 & M40?

Kategori yang layak menerima Bantuan Prihatin Nasional B40 adalah seperti berikut:

i. Isi Rumah
a) Kahwin; atau
b) Ibu atau Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang ada melaporkan maklumat Anak
pada permohonan BSH 2020; dan
c) Pendapatan Isi Rumah adalah RM4,000 dan ke bawah

ii. Bujang
a) Bujang atau Ibu atau Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang tidak melaporkan
maklumat Anak pada permohonan BSH 2020; dan
b) Had umur adalah 21 tahun dan ke atas termasuk kategori warga emas (60 tahun dan
ke atas); dan
c) Pendapatan Bujang adalah RM2,000 dan ke bawah.

iii. Penerima merupakan warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia.
Kategori yang layak menerima Bantuan Prihatin Nasional M40 pembayar cukai yang
berdaftar dengan LHDNM yang berstatus adalah seperti berikut:

i. Isi Rumah
a) Kahwin; atau
b) Ibu atau Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda berdasarkan data percukaian; dan
c) Pendapatan agregat bulanan adalah RM4,001 hingga RM8,000 berdasarkan Borang
Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) terkini.

2
ii. Bujang
a) Individu yang berstatus bujang dalam data percukaian; dan
b) Had umur adalah 21 tahun dan ke atas; dan
c) Pendapatan bulanan adalah RM2,001 hingga RM4,000 berdasarkan Borang Nyata
Cukai Pendapatan (BNCP).

iii. Pembayar cukai yang merupakan warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia.

3. Berapakah bayaran Bantuan Prihatin Nasional yang akan diterima bagi golongan B40 &
M40?

Jumlah bayaran yang akan diterima adalah secara one-off seperti berikut:

Kategori Pendapatan
Peringkat Bayaran
Jumlah Bayaran

Pertama(April 2020)
Bayaran

Kedua(Mei 2020)

Isi Rumah
RM0 – RM4,000 RM1,000 RM600 RM1,600

RM4,001 – RM8,000 RM500 RM500 RM1,000

Bujang
RM0 – RM2,000 RM500 RM300 RM800

RM2,001 – RM4,000 RM250 RM250 RM500

Sila rujuk kepada salinan PDF di bawah :

BPN2020_(FAQ)_BantuanPrihatinNasional(Kemaskini 17042020)