29 NOVEMBER 2018 , KHAMIS

10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Tahun 2018 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

06:00 PM –  Turut Berbahas Di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Kerja Raya di Sidang Dewan Rakyat Parlimen

28 NOVEMBER 2018 , RABU

10:15 AM – Bertanyakan Soalan Tambahan Kepada Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan di Sesi Pertanyaan Jawab Lisan di Dewan Rakyat,Parlimen

05:35 PM – Turut Berbahas Diperingkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Antara bangsa dan Industri di Dewan Rakyat,Parlimen