16 OGOS 2018, KHAMIS

10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Dewan Rakyat di Dewan Mesyuarat Dewan Rakyat, Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

11:30 AM – Menyantuni Pelajar-pelajar Yang Melawat Sidang Dewan rakyat di Bangunan Parlimen Malaysia.

15 OGOS 2018, RABU

10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Dewan Rakyat di Dewan Mesyuarat Dewan Rakyat, Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

05:20 PMTurut Berbahas di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan di Sidang Parlimen Malaysia.