10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur

11:14 AM –  Bertanyakan Soalan Tambahan Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri di Dewan Rakyat,Parlimen