10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Tahun 2018 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

06:10 PM – Turut Berbahas Di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Dalam Negeri di Dewan Rakyat,Parlimen

09:00 PM –  Turut Berbahas Di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pendidikan di Dewan Rakyat,Parlimen