10:35 AM – Bertanyakan Soalan Kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia bagi Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Tahun 2018 di Dewan Rakyat, Parlimen.

 

02:00 PM – Menyantuni Pensyarah dan Pelajar Pelajar UiTM Seri Iskandar Sempena Lawatan ke Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

03:50 PM – Turut Berbahas Di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengenai Isu Liputan Telekomunikasi di Kawasan Parlimen Parit di Dewan Rakyat,Parlimen.