10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur

12:00 PM – Menyantuni Pelajar-Pelajar dan Guru dari MRSM Parit Sempena Lawatan ke Parlimen Malaysia,Kuala Lumpur