08:45 AM– Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif LPPKN Bil 3/2021 (secara atas talian) Di Bilik Mesyuarat Utama, Tingkat 21, Bangunan LPPKN, Kuala Lumpur

11.30 AM – Menghadiri Mesyuarat Bersama Timbalan Menteri Kewangan 1, YB Tuan Mohd Shahar Abdullah, Ketua Pengarah LPPKN dan Dr Wan Hilya, Pegawai Perubatan, LPPKN Di Lanai Kajang Bank Negara, Kuala Lumpur