10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Parlimen Yang Ke- 14 Malaysia , Penggal Yang Ke – 4 di Dewan Rakyat, Parlimen , Kuala Lumpur

10:25 AM – Bertanyakan Soalan Tambahan Kepada Menteri Di Kementerian Pengangkutan Malaysia Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia.

11:30 AM – Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kira Kira Wang Negara Di Bilik Jawatankuasa 1 Parlimen Malaysia.

01:23 PM – Sidang Media Bersama Angota PAC Dan Ketua Audit Negara Di Pusat Media Parlimen Malaysia.

03:00 PM – Taklimat Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif LPPKN Bil 3/2021 Di Parlimen Malaysia.

05:35 PM – Turut Berbahas Dalam Perbahasan RMK-12 Didewan Rakyat Parlimen Malaysia.

08:30 PM – Taklimat Rang Undang Undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 Di Ballroom A&B Hilton Hotel