10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

12:30 PM –  Menghadiri Sidang Media Menolak Cadangan Penubuhan IPCMC Dibentangkan di Dewan Rakyat dan Mendesak Kerajaan Menarik Balik RUU Penubuhan IPCMC