10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Khas Penggal ketiga parlimen ke empat belas Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia.

11:00 AM – Mesyuarat Prosiding jawatankuasa kira-kira wang negara (PAC) Parlimen Ke Empat belas Bil 1 (C) Tahun 2021 Bertempat Fi zbilik Mesyuarat Jawatankuasa 1,tingkat 2 bangunan Parlimen Malaysia.