10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

12:00 PM –  Menyantuni Lawatan Ketua Pemuda Umno Bahagian Bahagian Ke Bangunan Parlimen Malaysia Kuala Lumpur