10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 Bagi Tahun 2020 di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

11:30AM – Mengambil Bahagian Dalam Bantahan Pelan Pengilhakan Tebing Barat Oleh Israel Di Lobi Parlimen Malaysia

06:00PM – Ramah Mesra Dan Bermain Badminton Bersama Team Kelab Kakitangan LPPKN Di Dewan Menara PT80 DBKL,Kuala Lumpur.