11:30 AM – Menyampaikan Sumbangan Makanan Kepada Staff Bank Islam Caw Seri Iskandar,Seri Iskandar

12:10 PM – Menyampaikan Sumbangan Makanan Kepada Staff Klinik Kesihatan Parit,Parit.

12:30 PM – Menyampaikan Sumbangan Makanan Kepada Angota Polis Dibalai Polis Parit, Parit.

12:45 PM – Menyampaikan Sumbangan Makanan Kepada Angota Bomba Dibalai Bomba Parit, Parit

03:15 PM – Melawat Bilik Gerakan Covid 19 Di Bangunan Pejabat Daerah Dan Tanah Seri Iskandar,Seri Iskandar

07:45 PM – Menyampaikan Sumbangan Kepada Anggota Bomba Seri Iskandar

08:30 PM – Menyampaikan Sumbangan. Kepada Anggota Polis dan Tentera di Balai Polis Bota Titi Gantung