09:00 AM – Menghadiri Mesyuarat JTPD Daerah Perak Tengah Bil.6/2021 Secara Atas Talian (Zoom Meet)

10:00 AM – Menghadiri Persidangan Sidang Dewan Rakyat Kedua Pengal Ke 4 Parlimen Yang Ke 14 Malaysia,Parlimen,Kuala Lumpur

10:30 AM – Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kira Kira Wang Negara Di Bilik Jawatankuasa 1,Parlimen Malaysia.