09:30 AM – Menjalani RTK Antigen Swap Test Di Dewan Banquet Parlimen Malaysia.

10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Parlimen Yang Ke- 14 Malaysia , Penggal Yang Ke – 4 di Dewan Rakyat, Parlimen , Kuala Lumpur

11:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Khas Bagi Agensi Agensi Dibawah Jabatan Perdana Menteri Parlimen Ke Empat Belas Bil 1 Tahun 2021 Di Bilik Jawatankuasa Khas 2,Parlimen Malaysia.