09:00 AM – Menjalani Ujian Covid 19 Semasa Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Keempat Belas Bertempat Di Dewan Serbaguna Parlimen Malaysia

05:40 PM – Lawatan bagi melihat kerja kerja naik taraf pusat KRT Taman Puncak Iskandar,Seri Iskandar.