10:00 AM – Menghadiri Sidang Parlimen Mesyuarat Kedua, Penggal Ke 5 Parlimen Ke 14 di Parlimen Malaysia

11:10 AM – Bertanyakan Soalan Kepada Menteri Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Dalam Sesi Soal Jawap Lisan Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia,Kuala Lumpur.