12:00 PM Menghadiri Taklimat di Kuala Lumpur.

09:45 PMRamah Mesra dan Sembang Santai  di Kampung Dusun Hilir dan Kampung Raja, Parit.