10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur

08:00 PM – Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) Ke-45 Tahun 2018 di The Everly Putrajaya