10:00AM – Kunjungan Hormat Ketua Pengarah LPPKN Dan NGO Family Of Charity Di Pejabat Pengerusi SPNB Ara Damansara,Selangor.

11:20 PM – Kunjungan Hormat En Sanusi Dari Syarikat Lingkaran Teknik Sdn Bhd Di Pejabat Pengerusi SPNB Ara Damansara,Selangor.

01:20 PM – Kunjungan Hormat Dato Wan Azizi ke Pejabat Pengerusi SPNB Di Ara Damansara,Selangor.

01:40 PM – Lawatan Ke Bahagian Legal Department SPNB tingkat 5 Bangunan SPNB Di Ara Damansara,Selangor.

02:30 PM – Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang Undang Kawalan Produk Tembakau Dan Merokok Bil 3 Bagi Tahun 2022 Di Bilik Jawatankuasa 2 Parlimen Malaysia,Kuala Lumpur.