10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Pertubuhan Peladang Kawasan Parit di Pejabat PPK Parit Yang Dihadiri Oleh Pegawai Pendaftar LPP Negeri Perak