10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur

10:20 AM –  Bertanyakan Soalan Tambahan Kepada Menteri Agama Tentang Perkembangan Mekanisma Khas Yang  Akan Diwujudkan Untuk Membantu Wanita dan Kanak-Kanak Yang Dinapikan Hak oleh Bekas Suami Untuk Mendapatkan Hak Nafkah dan Apakah Status Terkini Penubuhan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Syariah Bahagian Tuntutan Nafkah dan Hadhanah dan Berapa Jumlah Kes Tuntutan Yang Masih Tertunggak