10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

12:35 PM –  Mencelah Ketika Bagan Serai Berbahas di Peringkat Jawatankuasa Kementerian Hal Ehwal Ekonomi di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia

10:00 PM – Ramah Mesra dan Bermain Badminton Di Kipmall Badminton Sports Centre Bangi,Selangor