10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur