10:00 AM– Menghadiri Mesyuarat Penggal Kedua Parlimen Ke-14 Tahun 2019 di Dewan Rakyat, Parlimen Kuala Lumpur

06:40 PM – Berbahas Rang Undang2 Akta Pentadbiran Undang2 Islam (Wilayah Wilayah Persekutuan) Di Dewan Rakyat Parlimen