10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen,Kuala Lumpur

12:45 PM -Mengambil Bahagian Didalam Perbahasan RUU ANTI BERITA TIDAK BENAR (PEMANSUHAN) 2019 Didalam Dewan Rakyat,parlimen Malaysia

03:20 PM –  Menyantuni Pelajar Pelajar dari SMK Iskandar Shah Melawat Parlimen Malaysia