10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen,Kuala Lumpur

10:35 AM – Bertanyakan Soalan Kepada Menteri Industri Utama Sidang Dewan Rakyat

11:20 AM – Melawat Pameran Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia Di Sekitar Lobi Bangunan Parlimen.