07:00 AM – Riadah Pagi Berjogging Di Bukit Tugu Forest Trail Kuala Lumpur

10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur