10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur

09:00 PM – Ramah Mesra Dan Bermain Badminton Di Villa Putra Badminton Court Kuala Lumpur